Dossier VAPZ 2022

VAPZ of voluit vrij aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen is zoals de naam het zegt een vrijblijvende mogelijkheid voor zelstandigen om het bedrag van hun pensioen op te prikken door zelf aan aanvullend pensioensparen te doen tijdens hun actieve loopbaan.

Wat is het maximum bedrag voor VAPZ in 2022?

Het maximumbedrag in een VAPZ bedraagt 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Het maximumbedrag VAPZ is vastgelegd op 3.447,62 euro voor 2022.

Wat is de code voor vapz op mijn belastingaangifte?

De plaats waar u uw VAPZ dient aan te geven op uw aangfite hangt af van uw beroepsactiviteit:

  • Bedrijfsleiders: vak XVI, nummer 9, code 1405/2405; niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen
  • Winst handelsactiviteit: vak XVII, code 1632/2632; sociale bijdragen
  • Baten van vrije beroepen: vak XVIII, code 1656/2656; sociale bijdragen
  • Meewerkende echtgenoot: vak XX, code 1451/2451; sociale bijdragen
  • Loontrekkende zorgverstrekkers: vak IV, post 17 (code 1257/2257); niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

Tot welke leeftijd kan je aan VAPZ doen?

De meeste mensen gaan op pensioen wanneer ze 65 jaar oud zijn en stoppen op dat moment ook met het storten van premies voor hun VAPZ. Echter kan je ook na je 65e blijven storten in je VAPZ formule als je voldoet aan de volgende vereisten. U ontvangt geen wettelijk rustpensioen en u betaalt sociale zekerheidsbijdragen die minstens gelijk zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep.

Heeft VAPZ een gewaarborgd rendement?

Er zijn 2 formules bij Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ofwel kiest u voor een formule met een gewaarbogd rendement al dan niet aangevuld met een winstdeelname. Ofwel kiest u voor een VAPZ formule met enkel kapitaalsgarantie (zonder gegarandeerd rendement), met mogelijk uitzicht op een hogere winstdeelname. Weet dat ook het gewaarborgde rendement kan wijzigen gedurende de looptijd van het contract. De interestvoet die in voege is op het moment van de storting, is gewaarborgd voor de vermelde looptijd.